• Zoeken

Home

In deze toolbox zijn de resultaten en best-practices te vinden die verzameld zijn in het project Doorbraak ROM. Dit project is in de periode november 2014 t/m november 2016 uitgevoerd met als doel om binnen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en bij vrijgevestigden het betekenisvol gebruik van ROM-gegevens te bevorderen op twee niveaus:

  1. In de dialoog tussen cliënt en hulpverlener (Shared Decision Making met ROM als informatiebron)
  2. Binnen teams/organisaties om aan de hand van geaggregeerde data ideeën te krijgen voor verbetering van zorgprocessen (Leren van ROM)

In het keuzemenu aan de linkerkant kunt u navigeren naar:

  • Resultaten Doorbraak ROM: hier zijn de presentatie met algemene beschouwing van de resultaten, de posters van de deelnemers met bereikte resultaten en blogs van deelnemende teams te vinden. Tevens staan hier filmpjes met uitleg over de trajecten SDM & ROM en Leren van ROM evenals filmpjes van een deelnemend team aan Doorbraak.
  • Praktische tools: hier zijn verschillende handycards en filmpjes over ROM te vinden.
  • Best-practices: hier zijn presentaties te vinden van verschillende best-practices op het gebied van SDM & ROM en Leren van ROM.
  • Trainingen en workshops: hier zijn presentaties te vinden die gegeven zijn bij trainingen en workshops over de thema's SDM & ROM en Leren van ROM en bij workshops over vragenlijsten. Tevens is hier informatie te vinden waar trainingen over deze thema's gevolgd kunnen worden.
  • Publicaties en onderzoek: hier zijn relevante open access artikelen en rapporten, verzameld gedurende de looptijd van het project, te vinden.

Doorbraak ROM is uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Instituut van Psychologen en GGZ Nederland, met subsidie van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.